יום ש', יא’ בחשון תשע”ט
דף הבית מנויים אודות חוברת דוגמא צור קשר נקודות מכירה
 
 
 
 
 
 
 
 
מגדולי פוסקי ההלכה שבכל הדורות, נולד בשנת רמ"ח בספרד. מספריו - "מגיד ישרים", "כסף משנה","בית יוסף", "אבקת רוכל", ה"שולחן ערוך" ועוד. מרן רבי יוסף קארו נפטר ב-י"ג בניסן של"ה. מקום קבורתו בעיה"ק צפת.
13:08 (27/01/11) ארז כהן

רבי יוסף קארו, מגדולי פוסקי ההלכה שבכל הדורות, נולד בשנת רמ"ח בספרד, בנו של תלמיד חכם. בהיותו בן 4 , בשנת רנ"ב בעקבות גירוש ספרד החלה המשפחה במסע נדודים עד שהגיעו לקושטא (איסטנבול של ימינו). לאחר פטירת אביו עבר להתגורר עם דודו רבי יצחק קארו. שנים מספר לאחר מכן עבר לגור בעיר אדריאנופול שם התחתן, למד והוסמך לרבנות. באותו זמן הוא החל לעבוד על מפעל חייו ספר ה"בית-יוסף". כפי שכתב בהקדמה לספר, רבו מאוד פרשני ההלכה והפירושים להלכות השונות והחלה להיווצר מבוכה ובלבול בין לומדי ההלכה. הוא לקח על עצמו לרכז בצורה מסודרת את הדיונים ההלכתיים לגבי ההלכות ע"פ המבנה של "הטור" כשל דיון, בהתבסס על פסיקתם של הרמב"ם, הרי"ף והרא"ש. על מפעלו זה הוא עבד במשך כ-20 שנה וממועד הסיום עד ליום ההוצאה לאור עברו עוד 12 שנים. את פסקי ההלכה ריכז בספר "שולחן ערוך". הרמ"א רבי משה איסרליש טען כנגדו שהוא התעלם מהפוסקים האשכנזים, וחיבר את "המפה", פסקי הלכה על פי הפוסקים האשכנזים. בנוסף להגהות על שולחן ערוך הוא גם ביאר בו מושגים שהמרן לא פירשם. ובכך הוא בעצם עזר להפיץ את השולחן ערוך. לאחר כ-40 שנה בטורקיה בשנת רצ"ו הוא עלה לארץ ישראל והתיישב בעיר המקובלים - צפת. שם הפך לתלמידו של רבי יעקב בירב והוסמך על ידו לרבנות. הוא התמנה לראש הועד היהודי ולבית הדין. בבית הדין הייתה לו מחלוקת עם רבי משה מטראני לגבי קדושתם של פירות שגודלו ע"י נוכרים וכיצד יש לנהוג בהם לגבי הפרשת תרומות ומעשרות. המחלוקת נמשכה שנים רבות והתנהלה גם מול בנו של רבי משה מטראני. למעשה היא לא נפתרה עד ימינו אלה וקיימות שתי שיטות לגבי פירות שגודלו ע"י נוכרים. רבי יוסף קארו אף שימש כראש ישיבה בצפת ובין תלמידיו היו גם רבי משה קורדובירו ורבי משה אלשיך. הוא התעמק בתורת הקבלה, ועל פי המסופר נגלה אליו "מגיד" שגילה לו סודות קבלה גדולים. את מה שלמד מאותו מגיד פרסם בספרו "מגיד ישרים". ספרים נוספים שחיבר: "כסף משנה","בית יוסף", "אבקת רוכל", "שולחן ערוך" (בו הוא מרכז את ההלכות של ה'בית יוסף') ועוד. מרן רבי יוסף קארו נפטר בשיבה טוב ב-י"ג בניסן של"ה. אחד מהסיפורים הרבים המסופרים על ה"בית יוסף" התרחש עם האר"י הקדוש: שבועיים לפני פסח חדל האר"י לאכול דברי חמץ ואף כזית לחם לא בא אל פיו. בפרק זמן זה היה מכין את עצמו לקראת חג החירות וכל מה שקשור בו. ר' יוסף קארו, שידע על מנהג זה, החליט פעם להעמידו במבחן.עשרה ימים לפני החג הגיע אל ר' יוסף קארו יהודי אמיד, מבני העיר, שהזמין את הרב לברית המילה של בנו. שאלו הרב: "האם הזמנת גם את האר"י?", ענה לו בעל הברית: ,מכאן אני הולך להזמינו לשמחתי. ואכן, בעל הברית הזמין את האר"י ואף כיבדו להיות הסנדק, ומכיוון שאין מסרבים לבעל ברית, קיבל האר"י את ההזמנה ובא לשמחה. כשהסתיים הטקס הזמין בעל הברית את האורחים לשולחן, שהיה עמוס כיד המלך, והאר"י ור' יוסף קארו הוזמנו לשבת בראש השולחן. הצביעו המארחים על אחת העוגות היפות ואמרו: "עוגה זו קיבלנו מהרבנית שתח', אשת ר' יוסף קארו נ"י. ביקש בעל הברית את האורחים להתכבד בקידוש והאר"י נענה, אולם בעוגה לא נגע. לא הפליא הדבר את ר' יוסף קארו, כי ידע על מנהגו, כאמור, אולם בעל הברית הפציר בו שיטעם מהעוגה הכשרה למהדרין, אך האר"י סירב. כאשר לא פסקו הפצרותיו של בעל הברית וגם ר' יוסף קארו פנה אליו: "טעם נא מהעוגה", ענה לו האר"י: "כיצד אטעם והיא מלאה תולעים?". נחרד ר' יוסף קארו מדבריו ואמר: "הייתכן הדבר?, הרי טרייה היא לחלוטין והרבנית שתח' אפתה אותה רק אתמול". הרים האר"י לעיני כל את העוגה מעל השולחן והנה נשרו מן העוגה מאות תולעים.ר' יוסף קארו נזדעזע והזמין את ה"מגיד" שלו, שעימו היה רגיל ללמוד את סוד התורה, ושאלו לפשר הדבר.ניחם אותו ה"מגיד" ואמר: "אכן כשרה העוגה הזאת למהדרין, אך במרומים מסייעים לו, לאר"י, ועושים את רצונו. צדיק הוא וצדיק גוזר והקב"ה מקיים." ואף הוסיף בהצביעו על האר"י: "אם זה ירצה, לא רק תולעים יצאו מהעוגה, אלא גם עדר אריות וזאבים".